ACS Lombardia en AFP accountancy, een sterk team

08 okt 2012

Inleiding

Sedert 1 januari 2008 hebben ambitieuze werkgevers de kans om aan enthousiaste werknemers een fiscaal interessante loonbonus toe te kennen.  Het zogenaamde niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel zoals de bonus officieel heet, is een interessante vorm van alternatieve en variabele verloning voor de volgehouden inzet van werknemers. Onder welbepaalde voorwaarden kan de werkgever zijn werknemers een mooie bonus geven, die vrij is van RSZ en BV. Er is op het toegekende bedrag enkel een bevrijdende bijzondere bijdrage verschuldigd van 33%, die wordt berekend op het bedrag dat de werknemers ontvangen. Deze bijdrage dient te worden doorgestort aan de RSZ.

Het bedrag dat de werkgever voorziet, mag maximaal 2.200 EUR per kalenderjaar én per werknemer bedragen. Hierop dient de bijzondere bijdrage berekend te worden. Zo kost een volwaardige premie van 2.200 EUR, de werkgever maar 2.926 EUR, terwijl de werknemer het volledige bedrag van 2.200 EUR op zijn rekening gestort ziet zonder enige afhouding.

Voorwaarden en toelichting

De loonbonus is het voordeel gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.  Deze loonbonus mag niet gebruikt worden ter vervanging van reeds toegekende premies, voordelen in natura, enig ander voordeel of een aanvulling hierop.  Enkel indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, is dit mogelijk.

Voor het invoeren van een dergelijke loonbonus volgens de wettelijke procedure kan u zich laten begeleiden door AFP-accountancy.

Nieuws